Prenesi digitalno različico najboljšega časopisa v Hrastniku!

Prenesi digitalno različico najboljšega časopisa v Hrastniku!

23 april 2018

22 december 2017

21 oktober 2017

20 junij 2017

19 marec 2017

18 december 2016

17 oktober 2016

16 junij 2016

15 april 2016

14 december 2015

13 oktober 2015

12 junij 2015

11 marec 2015

10 december 2014

9 september 2014

8 junij 2014

7 april 2014

6 februar 2014

5 december 2013

4 september 2013

3 junij 2013

2 april 2013

1 december 2012


Izdaja in izvedba

Izdajatelj: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Izvedba: Mladinski center Hrastnik, javni zavod Občine Hrastnik, Ulica prvoborcev 1a
1430 Hrastnik

Pripravljajo

Odgovorni urednik: Jani Medvešek
Uredniški odbor: Mateja Jecl, Tadej Kralj, Gregor Lisec, Mojca Lavrič, Primož Frajle, Lucija Štaut
Sodelavci: Fanči Moljk, Irena Rebov

Lektoriranje: Tadej Kralj
Oblikovanje in prelom: Timotej Draksler
Tisk: Sinet d.o.o.

Kontakt

Vaša besedila sprejemamo na: info@mch.si
Za oglaševanje pišite na: info@mch.si
Tel.: 01 320 60 85

Mali oglasi so brezplačni
www.hrastnik.si
www.hrastov-list.si