Prenesi digitalno različico najboljšega časopisa v Hrastniku!

Prenesi digitalno različico najboljšega časopisa v Hrastniku!

40 december 2023

39 oktober 2023

38 junij 2023

37 december 2022

36 avgust 2022

35 maj 2022

34 december 2021

33 oktober 2021

32 junij 2021

31 april 2021

30 december 2020

29 junij 2020

28 april 2020

27 december 2019

26 september 2019

25 junij 2019

24 junij 2018

23 april 2018

22 december 2017

21 oktober 2017

20 junij 2017

19 marec 2017

18 december 2016

17 oktober 2016

16 junij 2016

15 april 2016

14 december 2015

13 oktober 2015

12 junij 2015

11 marec 2015

10 december 2014

9 september 2014

8 junij 2014

7 april 2014

6 februar 2014

5 december 2013

4 september 2013

3 junij 2013

2 april 2013

1 december 2012


Izdaja in izvedba

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Pripravljajo

Odgovorna urednica: Lara Jerkovič
Uredniški odbor: Gregor Lisec, Ana Černuta Deželak, Primož Frajle, Kaja Čop, Barbara Berglez

Oblikovanje in prelom: Boštjan Laznik
Tisk: Grafika Gracer d.o.o.